Управлінська діяльність

         

 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Рачин

Горохівського району

Волинської області

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до робочого навчального плану  загальноосвітньої

школи І-ІІ ступеня с.Рачин  на 2017-2018 навчальний рік

 

           Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Рачин – малокомплектна. В школі навчається 33 учні: у 1-4-х класах – 20 учнів; 5, 7-9 класах – 13 учнів, 2 класи. Відсутній 6 клас. Учні 2, 4, 5, 7, 8, 9  класів навчаються за індивідуальним планом, (відповідно 4, 3, 3, 3, 3, 4 учні) відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8.

         Навчальний заклад користується Типовими навчальними планами, що враховують основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», листом МОН України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

         Навчальний заклад працює за 5-денним навчальним тижнем. Використовуються навчальні плани для загальноосвітніх  навчальних закладів з українською мовою навчання.

          Для 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класів використовуємо Типовий навчальний план початкової школи, затверджений наказом МОН України від 10.06.2011р. №572, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.04.2014 р. №460.

  Освітню галузь „Здоровя  і  фізична культура” реалізуємо навчальними предметами „Фізична культура” та  „Основи здоровя”. Формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюємо в рамках курсу „Основи здоровя”. Освітня галузь „Мистецтво” реалізується в навчальних предметах „Образотворче мистецтво ”, „Музичне мистецтво”, „Мистецтво”. Освітню галузь „Технології” реалізуємо через предмет „Трудове навчання ” та «Інформатика». Для учнів 1 класу перші два тижні організовуємо уроки на свіжому повітрі.

          Для 5, 7-9 класів – Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженого наказом МОН України від 03.04.2012р. №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 12.12.2014р. №1465, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.08.2015 №855 (додаток №1).

          Відповідно до наказу МОН України №437 від 26.07.05р. «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства»  за заявами батьків у  1, 3 класах буде вивчатися курс за вибором «Основи християнської етики» -  1год.

         Відповідно до ст.16 Закону України „Про загальну середню освіту” 2017-2018 навчальному році розпочинається 1 вересня святом – День знань, першим  уроком, закінчується  підсумковим оцінюванням навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової та базової школи.

                   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня 2017 року по 29 грудня 2017 року;

ІІ семестр – з 15 січня 2017 року по 25 травня 2018 року.

         Впродовж 2017/ 2018 навчального року провести канікули:

осінні – з 30 жовтня 2017 року по 05 листопада 2017 року;

зимові – з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року;

весняні – з 19 березня 2018 року по 25 березня 2018 року.

         Тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”: у першому класі – тривалістю 35хв., у 2-4 класах  - 40хв., 5-9 класах – 45хв.

   За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України учні 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію.

         Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до рекомендацій МОН України і проводиться протягом навчального року згідно рішення педагогічної ради.

 

 

 

 

          Директор    школи _________________Н.С.Курилюк

 

Навчальний план початкової школи

на 2017-2018 навчальний рік

ЗОШ І-ІІ ступеня с.Рачин

 

Освітні галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

 

7

7

6

27

Іноземна мова (анг.)

1

 

1

2

1

5

Математика

Математика

 

4

4

4

3

15

Природознавство

Природознавство

2

1

2

1

6

Суспільствознавство

Я у світі

 

-

-

1

0,5

1,5

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

0,5

3,5

Образотворче мистецтво

1

1

1

0,5

 

3,5

 

Технології

Трудове навчання

 

1

1

1

0,5

3,5

 

Інформатика

    -       

1

1

0,5

2,5

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

2

3

1

9

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

3,5

Разом

 

18+3

18+2

21+3

14,5+0.5

71,5+8,5

Варіативна складова

Курс за вибором:

 

 

 

 

 

Християнська етика

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

Гранично допустиме тижневе навантаження

 

20

22

23

23

88

Всього

 

22

20

25

15

82

 

 

 

 

Директор школи____________ Н.С.Курилюк

Навчальний план на 2017-2018 навчальний рік

ЗОШ І-ІІ ступеня с.Рачин

(основна школа у структурі 12-річної)

Освітні

галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

-

2,5

2

2

10

Українська література

2

-

2

2

2

8

 Іноземна мова

(англійська)

3

-

2

2

3

10

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна література

2

-

2

2

2

8

Суспільство-

знавство

Історія України

1

-

1

1,5

1,5

5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

3

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

0,5

-

-

1,5

Образотворче мистецтво

1

-

0,5

-

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

0,5

1

1,5

Математика

Математика

4

-

-

-

-

4

Алгебра

-

-

2,0

2

2

6,0

Геометрія

-

-

2,0

2

2

6,0

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

-

2

2

2

6

Географія

-

-

1,5

1,5

 

1,5

4,5

Фізика

-

-

1,5

1,5

3

6

Хімія

-

-

1

1

2

4

Технології

Трудове навчання

1

-

  0,5

0,5

 

 

1

3

Інформатика

1

-

1

1

2

5

Здоров’я і

фізична

культура

Основи здоров’я

0,5

-

0,5

0,5

1

2,5

Фізична культура

2

-

0,5

1

2

5,5

Разом

22+2

-

23,5+0,5

23+1

30+2

104

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіативна складова

Курси за вибором:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

28

 

32

33

33

126

 

 

 

 

 

 

 

Всього

24

 

24

24

32

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи _______________    Н.С.Курилюк